نرم افزارهای حسابداری

نمایش 1–12 از 578 نتیجه

نرم افزار حسابداری دشت همکاران سیستم نسخه حسابداری فروشگاهی سوپر مارکت پایه

2,050,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  دو

  دو
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 10، ویندوز 8.1، ویندوز 8، ویندوز 7

  ویندوز 10، ویندوز 8.1، ویندوز 8، ویندوز 7
 • امکانات

  خرده فروش

  خرده فروش

نرم افزار حسابداری نسخه حسابداری فروشگاهی دشت نشر همکاران سیستم

5,600,000 تومان
 • نوع دیسک

  CD

  CD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • ویژگی‌های امنیتی

  قفل سخت‌افزاری

  قفل سخت‌افزاری
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند انباری، انبارگردانی

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، مدیریت پیام، کاربر اضافه، چند انباری، انبارگردانی

نرم افزار حسابداری مدیریت مالی نسخه ساده نشر پارسیان

880,000 تومان
 • نوع دیسک

  CD

  CD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • ویژگی‌های امنیتی

  قفل سخت‌افزاری

  قفل سخت‌افزاری
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویستا، ویندوز 11

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویستا، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، پیمانکاری، خرده فروش، تک کاربره، انبارگردانی

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، پیمانکاری، خرده فروش، تک کاربره، انبارگردانی

نرم افزار حسابداری مدیریت مالی نسخه ساده نشر پارسیان

850,000 تومان
 • نوع دیسک

  CD

  CD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • ویژگی‌های امنیتی

  قفل سخت‌افزاری

  قفل سخت‌افزاری
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، پیمانکاری، خرده فروش، تک کاربره، انبارگردانی

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، پیمانکاری، خرده فروش، تک کاربره، انبارگردانی

نرم افزار حسابداری محک نسخه عمومی فروشگاهی سطح یک نشر محک

2,487,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویستا، ویندوز سرور 2012، ویندوز 11

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویستا، ویندوز سرور 2012، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، خرده فروش

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، خرده فروش

نرم افزار حسابداری نسخه پایه نشر حسابان

1,992,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  7.1، ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویستا، ویندوز سرور 2012، ویندوز 11

  7.1، ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویستا، ویندوز سرور 2012، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، خرده فروش، تک کاربره، کاربر اضافه

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبار بازرگانی، خرده فروش، تک کاربره، کاربر اضافه

نرم افزار حسابداری میم نسخه پایه نشر نوین پندار

850,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، فروش

  حسابداری، فروش

نرم افزار حسابداری نسخه لایت نشر هلو

250,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11

  ویندوز XP، ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، خرده فروش، تک کاربره

نرم افزار حسابداری سپیدار نسخه آموزشی نشر همکاران سیستم

539,000 تومان
 • نوع دیسک

  CD

  CD
 • تعداد دیسک

  یک

  یک
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 10، ویندوز 8.1، ویندوز 8، ویندوز 7، ویستا، ویندوز XP

  ویندوز 10، ویندوز 8.1، ویندوز 8، ویندوز 7، ویستا، ویندوز XP

نرم افزار حسابداری نسخه فروشگاهی پرنس پیشرفته نشر پژواک

6,800,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  دو

  دو
 • ویژگی‌های امنیتی

  قفل سخت‌افزاری

  قفل سخت‌افزاری
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 10
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت

  حسابداری، دریافت و پرداخت

نرم افزار حسابداری نسخه استاندارد نشر پژواک

5,520,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  دو

  دو
 • ویژگی‌های امنیتی

  قفل سخت‌افزاری

  قفل سخت‌افزاری
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبارگردانی

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبارگردانی

نرم افزار حسابداری پرنس نسخه پارکت تخصصی فروشگاه تزیینات ساختمان نشر پژواک

5,100,000 تومان
 • نوع دیسک

  DVD

  DVD
 • تعداد دیسک

  دو

  دو
 • ویژگی‌های امنیتی

  قفل سخت‌افزاری

  قفل سخت‌افزاری
 • تعداد کاربر

  یک

  یک
 • سیستم عامل مورد نیاز نصب

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11

  ویندوز 7، ویندوز 8، ویندوز 8.1، ویندوز 10، ویندوز 11
 • امکانات

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبارگردانی

  حسابداری، دریافت و پرداخت، فروش، انبارگردانی

امروزه به دلیل مکانیزه شدن کارها بسیاری از کارهای گذشته به‌وسیله‌ی کامپیوتر و سایر وسایل دیجیتال انجام می‌شود. درگذشته برای محاسبه و انجام امور مالی تنها از یک سری لوازم ساده نظیر چرتکه، کاغذ و قلم، ماشین حساب استفاده می‌کردند در حالی که امروزه با یک سری اطلاعات ساده می‌توان سود، درآمد و … را پیش‌بینی و برای پیشرفت کار اقدام کرد. در این راستا شرکت‌ها و برندهای زیادی نرم‌افزارهای تخصصی برای انجام کارهای مختلف طراحی و تولید می‌کنند. یکی از مهم‌ترین نرم‌افزارهای تولید شده تا به امروز، نرم‌افزار حسابداری است.
نرم‌افزارهای حسابداری برای مدیریت و کنترل امور مالی طراحی شده است. از طریق این نرم افزار که بسیار کاربرپسند و قابل‌دسترس برای کارمندان و حسابداران است می‌توان تمام جزییات مربوط به یک کسب‌وکار را سامان بخشید. از طریق نرم‌افزارهای حسابداری می‌توان کلیه‌ی عملیات مربوط به خریدوفروش را پیگیری و از آن‌ها نسخه‌ی پشتیبان تهیه کرد. می‌توان تمامی اطلاعات و مشخصات دارایی‌های انبار یا مغازه را در این نرم‌افزارها وارد کرد و در هر لحظه از موجودی فروشگاه یا کارگاه اطلاع داشت. این نرم‌افزارها برای انبارداری نیز بسیار مفید هستند می‌توان به‌وسیله‌ی آن‌ها تمامی کالاهای ورودی و خروجی را به‌صورت روزانه ثبت کرد. ثبت کالا در این نرم‌افزارها می‌تواند هم به‌صورت دستی و هم به‌وسیله‌ی بارکد خوان باشد.
نرم‌افزارهای حسابداری برای افرادی که در حوزه‌های مالی فعالیت دارند، بسیار مفید و آموزنده هستند. این نرم‌افزارها از طریق یکپارچه‌سازی اطلاعات، وضعیت مالی و حسابداری کسب‌وکار را به‌صورت شفاف مشخص می‌کنند. این برنامه‌ها به‌راحتی بر روی ویندوز کامپیوتر و لپ‌تاپ نصب می‌شوند و معمولاً قابلیت استفاده‌ی هم‌زمان برای چند نفر را دارند. می‌توان در این برنامه‌ها سطح دسترسی افراد را تعیین کرد و آن را در اختیار کارمندان خود قرار داد.
نرم‌افزارهای حسابداری با هدف انجام و ثبت امور مالی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط تهیه شده‌اند به همین دلیل در این برنامه‌ها می‌توان اطلاعات تمامی مشتری‌ها و خریداران را درج و مراودات مالی با آن‌ها را کنترل کرد.
نرم‌افزارهای مالی و حسابداری وضعیت مالی را تهیه و تنظیم می‌کنند و به صاحبان مشاغل کوچک و فروشگاه‌ها این امکان را می‌دهند بدون نیاز به نیروی متخصص خودشان این کار را انجام دهند. برخی از کسب‌وکارها در ابتدا نیاز به حسابدار ندارند به همین دلیل با کمک این ابزارها می‌توان به‌راحتی امور مالی را کنترل و پشتیبانی کرد. حسابداری آسان به کمک این نرم‌افزارها امکان‌پذیر است و بسیاری از افراد می‌توانند بدون تحصیلات دانشگاهی درزمینه‌ی حساب داری از این برنامه‌ها استفاده کنند. برای خرید نرم‌افزارهای حسابداری می‌توان به سایت دیجیکالا مراجعه کرد. فروشگاه اینترنتی دیجیکالا مجموعه‌ای از بهترین و حرفه‌ای‌ترین نرم‌افزارهای حسابداری و انبارداری مانند هلو، همکاران سیستم و شایگان را برای خرید و سفارش آنلاین موجود دارد. یکی از معروف‌ترین نرم‌افزارهای مالی، نرم‌افزار حسابداري هلو است که استفاده از نسخه‌ی فروشگاهی آن بسیار رایج است. برای تهیه‌ی آنلاین نرم‌افزار هلو می‌توان به سایت دیجی کالا مراجعه کرد. نرم‌افزار حسابداري پارسيان هم ازجمله نرم‌افزارهای معروف و پرفروش در این حوزه است که برخی از آن‌ها تک کاربرِ هستند. خرید آنلاین این نرم‌افزارها بسیار سهل و آسان است و تنها به چند دقیقه زمان نیاز دارد.